Wellness pobyt s kurzem tkaní


Připravit stránku o pobytech. V rámci kurzu zaměření na jeden typ tkaní, příp, více typů, u kterých se dámy vystřídají. Skupinky se mohou střídat i na jídlo, wellness a tkani, aby vyšlo všechno na všechny. Sehnat prostory, kde by to šlo a přitom to nestálo jmění. Nejlépe s rezervací přes booking, která jde zrušit. Připravit detailní program kurzu, udělat časový rozvrh, zajistit jídlo a víno nebo vzít prostory tam, kde je mají.