Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu, prodávající a správce je tatáž osoba - Eva Vaculíková, IČ: 718 88 993. Všechny informace, které kupující při komunikaci nebo spolupráci s ní uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

Provozovatel webu se při jejich zpracování řídí českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně FO v souvislosti se zpracováním a volném pohybu osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ve smyslu výše uvedeného nařízení eviduje prodávající celé jméno kupujícího, jeho kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa) a historii jeho objednávek nebo účasti na kurzech moderního tkaní. Zpracování těchto údajů je nutné pro vzájemnou komunikaci, uzavření kupní smlouvy a vybavení objednávky, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytná pro splnění smlouvy.

Dále je nutné pro případ budoucího uplatnění nároků, reklamací, obranu práv či vymáhání povinností smluvních stran. Osobní údaje budou s tímto účelem uchovány po dobu 10 let od Vaší poslední objednávky, což je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně prodávajícím, který je uchovává bezpečně zálohované, nemá tzv. pověřence a nepředává osobní údaje žádné další osobě mimo Vámi vybraného dopravce (Česká pošta, Zásilkovna).

Podle § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. o službách informační společnosti může prodávající zasílat kupujícímu novinky a jiná obchodní sdělení, a to elektronicky e-mailem nebo na telefonní číslo formou SMS, což je využíváno střídmě a což má kupující právo kdykoliv a jakoukoliv formou odmítnout.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU má kupující právo:

-  kdykoliv zrušit prodávajícímu možnost zasílání obchodních sdělení
-  vznést námitku proti zpracování na základě neoprávněného zájmu správce
-  požadovat informaci, jaké osobní údaje u Vás provozovatel webu, správce nebo prodávající eviduje
-  požadovat výmaz těchto osobních údajů, který provedu, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy
-  požadovat kopii těchto údajů, jejich opravu nebo aktualizaci, popřípadě omezit míru jejich zpracování prodávajícím
-  na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
-  na soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva podle Nařízení porušena
-  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů