Reklamace a reklamační řád

Je mi moc líto, že se něco pokazilo, dejte mi vědět, o co se jedná a já se pokusím vše co nejdříve napravit.

Pro stornování objednávky, vrácení zboží nebo reklamaci vyplňte prosím všechny informace do políček vpravo a vyčkejte na potvrzující e-mail s dalšími pokyny.

Storno objednávky před odesláním

Všechny objednávky přijaté a potvrzené prodávajícím jsou pro kupujícího závazné. V případě, že se jedná o zakázkovou výrobu na přání, lze objednávku stornovat do chvíle oznámeného zahájení výroby. V případě zrušení objednávky až po jejím dokončení, bude prodávající požadovat 50% náhradu škody za spotřebu materiálu a investovaný čas.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zakoupeného zboží

Zákonem právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží platí pouze v případě, že je toto zboží standardně nabízeno na e-shopu Dobrozem.cz/obchod, nebylo vyrobeno zakázkově podle požadavků zákazníka anebo nebylo na přání zákazníka speciálně upraveno (délka, šířka, vzory, barvy, svítivost, nápisy).

Zboží vrací kupující na své náklady, dohodnutým způsobem, nepoužité a nepoškozené a ideálně v původním obalu.

Přijaté peněžní plnění bude kupujícímu vráceno na uvedený bankovní účet, a to do pěti dnů od převzetí vráceného balíčku, bude-li zboží v naprostém pořádku. V případě, že se zboží vrátí poškozené a dále neprodejné, je prodávající oprávněn účtovat si náhradu škody nebo si peněžní prostředky za zboží ponechat. Zboží zaslané na dobírku se nepřijímá.

Reklamace poškozeného zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající zodpovídá za to, že zboží nemá při předání kupujícímu vady. Zejména tedy, že má vlastnosti a materiálové složení, které bylo popsáno a objednáno a je vyrobeno předem dohodnutým způsobem. Dále, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí v internetovém obchodě nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že svým provedením odpovídá popisu a také zcela vyhovuje všem požadavkům platných právních předpisů.

V případě výskytu vady může kupující odstoupit od smlouvy dle výše uvedeného postupu nebo předložit prodávajícímu reklamaci a požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, opravu zboží nebo jeho výměnu za nové, pokud opravit nejde.

Právo uplatnit reklamaci na vady spotřebního zboží má kupující dle zákona do 24 měsíců od jeho převzetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje termín odeslání vyplněného, výše uvedeného formuláře. Reklamace bude vyřízena bezodkladně a přesný postup vedoucí k oboustranné spokojenosti bude řešen individuálně, ideálně dohodou.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud s ní byl předem seznámen, koupil kvůli ní výrobek za nižší cenu, věděl o ní v momentě převzetí (poškození přepravcem) nebo si ji nevhodným používáním výrobku sám způsobil.