Obchodní podmínky webu Dobrozem.cz

Eva Vaculíková (dále jen „prodávající“)

Sídlo: Orel 190, 538 21 Slatiňany ; IČ: 718 88 993 

OSVČ zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Chrudim.

Nejsem plátce DPH. Jsem osobou identifikovanou k DPH.

www.dobrozem.cz  ;  tel: + 420 774 455 979  ;  e-mail: Eva@dobrozem.cz

Základní ustanovení

Obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dne 1. ledna 2022 dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a uzavírají se v českém jazyce.

Upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která s ním objednáním vybraného zboží uzavírá kupní smlouvu (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webové stránky prodávajícího. (dále jen „internetový obchod“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Individuální ujednání dohodnutá při uzavírání obchodu mají před těmito podmínkami přednost.

Doručování písemností

Informace doručené prostřednictvím elektronické pošty se považují za rovné běžnému písemnému styku.

Kupující může prodávajícího kontaktovat přes formuláře integrované do internetové stránky, které směřují na jeho e-mail, přímo na uvedený e-mail nebo přes aplikaci Messenger. Na otázky kupujícího odpovídá prodávající stejným způsobem, potvrzení objednávky, faktury a další písemnosti pak doručuje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Ochrana osobních údajů a cookies

Všechny informace týkající se GDPR a nakládání s osobními údaji jsou popsány samostatně na této stránce, informace týkající se používaných cookies souborů pak na této stránce.

Informace o zboží a cenách

Veškeré informace o zboží, včetně jeho popisu, hlavních vlastností, použité techniky výroby a ceny jsou vždy uvedeny u každého jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Prezentace zboží v katalogu internetového obchodu je informativní a prodávající je oprávněn z kapacitních, provozních i osobních důvodů objednávku odmítnout, o čemž je povinen kupujícího informovat.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po celou dobu zobrazení v internetovém obchodě. Prodávájící není plátce DPH. V případě cenových změn platí pro kupujícího cena uvedená v internetovém obchodě ve chvíli odeslání objednávky.

Ceny poštovného a balného jsou pak dány typem objednávky.

Při objednávce kreativní sady nebo výrobku z kategorie "Doplňky", "Tašky a batůžky" a "Pro Vaše mazlíčky" poštovné ani balné v případě zaslání Zásilkovnou a platby předem neúčtuji. U výrobků z kategorie "Drobnosti" účtuji 80 Kč při doručení na výdejní místo Zásilkovny a 120 Kč při doručení Českou poštou přímo k Vám domů. V případě objednání na dobírku se ke všem typům dopravy připočítá transakční poplatek ve výši 30 Kč.

Objednávka zboží

Kupující provádí objednávku vložením výrobku do košíku, vyplněním údajů pro její doručení a závěrečným potvrzením objednávkového formuláře, na registrace si v Dobrozemi nehrajeme. 

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a jeho variantu (velikost, vzor), v košíku si zadá počet kusů a případně uvede poznámku ke své objednávce, zvolí způsob dopravy a platby. Před odesláním objednávky stisknutím tlačítka "Závazně objednat" je kupujícímu umožněno znovu zkontrolovat, příp. změnit zadané údaje. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech údajů formuláře a potvrzení kupujícího, že se seznámil s pravidly ochrany soukromí a obchodními podmínkami prodávajícího. 

Uzavření kupní smlouvy

Po přečtení e-mailové zprávy s objednávkou zašle prodávající kupujícímu potvrzení, v němž bude uvedeno shrnutí objednaného zboží a způsobu doručení, konečná cena, reálný termín dodání a v případě platby předem platební údaje pro úhradu objednávky. S potvrzením bude kupujícímu zaslán odkaz na obchodní podmínky prodávajícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy.

V případě, že by reálný termín dodání zboží překročil 3 měsíce, že by prodávájící nemohl splnit některý z požadavků kupujícího nebo by z jakéhokoliv důvodu nemohl objednávku realizovat (vyrobit), bude o tomto kupujícího neprodleně informovat. K případnému uzavření kupní smlouvy dojde v takovém případě až po vzájemné dohodě.

Platební podmínky

Cenu za zboží může kupující uhradit vkladem či převodem na bankovní účet prodávajícího, a to na základě zálohové faktury s 10 denní splatností. Případně uhradit zboží v hotovosti při jeho převzetí, tedy na dobírku předanou dopravci.

Dodání zboží

Zboží je kupujícímu dodáno způsobem, který kupující určil v objednávce. Varianty jsou nabízeny dvě, a to doporučenou zásilku České pošty nebo osobní vyzvednutí ve výdejnách Zásilkovny. Prodávající je povinen výběr kupujícího respektovat.

Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že bude z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo bude způsob doručení na základě zvláštního požadavku kupujícího zvolen jiným než výše uvedeným způsobem, nese v takovém případě riziko za případné komplikace kupující a je povinen uhradit dodatečné náklady spojené s tímto doručováním.

Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat si neporušenost obalu a v případě nalezení jakýchkoliv závad, neoprávněného vniknutí do zásilky, poškození obsahu apod. toto oznámit přepravci a převzetí zásilky odmítnout. Odpovědnost za poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy mu bylo zboží poprvé doručováno.

Záruční doba

Dodržuji zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců, přičemž tato začíná běžet dnem dodání zboží zákazníkovi.

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží nebo reklamace

Všechny objednávky přijaté a potvrzené prodávajícím jsou pro obě strany závazné. Možnosti odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží prodávajícímu nebo reklamace poškozeného zboží jsou popsány v reklamačním řádu na této stránce.

Řešení sporů

Na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve vymezeném rozsahu a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů plynoucích z kupní smlouvy dohlíží Česká obchodní inspekce.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o řešení spotřebitelských sporů, aktuálně platné nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES nařizují řešit spotřebitelské spory mezi prodávajícím a kupujícím musí být zcela transparentní, nezávislé a online - zde je internetová platforma pro takové řešení spotřebitelských sporů.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že je kupující z jiné země, čímž ovšem nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, vč. rozvržení stránky, loga, textů, použité grafiky, fotografií či videa a dalších prvků i ochranných známek náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo i jen jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti jejich předchozího znění.

Současné znění obchodních podmínek je platné od 1. ledna 2022 do odvolání.