Ukládání cookies soborů a ochrana osobních údajů

Cookies jsou textové soubory, které vytváří webový server a přes prohlížeč je ukládá do Vašeho počítače, odkud informace v nich následně vysílá zpět na stránku, pokud se na ní znovu podíváte.

Existují čtyři druhy těchto souborů. Technická jsou nutná pro správné fungování www stránky, umožňují její základní funkce jako použití menu nebo interní přesměrovávání. Preferenční umožňují, aby si stránka pamatovala data jako Vaše přihlašovací údaje nebo obsah nákupního košíku. Statistická ukládají údaje o Vašem chování na webu a marketingová, která využívají hlavně vyhledavače k průzkumu trhu a cílené reklamě.

Já jako provozovatelka webu Dobrozem.cz používám pouze technická a preferenční cookies, a to jen proto, aby mi web správně fungoval a abych mohla vyřídit Vaše objednávky nebo zodpovědět Vaše dotazy. Mimo výše uvedené žádné informace o návštěvnících svého webu neshromažďuji ani neeviduji, nesleduji Váš pohyb na webu, nedělám si žádné nudné statistiky a nepoužívám služby typu Google Analytics, protože tomu nerozumím a vůbec mi to nevadí 🙂

Co se týče zpracování Vašich osobních údajů, je provozovatel webu, prodávající a správce tatáž osoba, tedy Eva Vaculíková, IČ: 718 88 993. Všechny informace, které kupující při komunikaci nebo spolupráci se mnou uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno, protože nejsem žádná drbna.

- - - - -

Provozovatel webu se při jejich zpracování řídí českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně FO v souvislosti se zpracováním a volném pohybu osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ve smyslu výše uvedeného nařízení eviduje prodávající celé jméno kupujícího, jeho kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa) a historii jeho objednávek nebo účasti na kurzech moderního tkaní. Zpracování těchto údajů je nutné pro vzájemnou komunikaci, uzavření kupní smlouvy a vybavení objednávky, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytná pro splnění smlouvy.

Dále je nutné pro případ budoucího uplatnění nároků, reklamací, obranu práv či vymáhání povinností smluvních stran. Osobní údaje budou s tímto účelem uchovány po dobu 10 let od Vaší poslední objednávky, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně prodávajícím, který je uchovává bezpečně zálohované, nemá tzv. pověřence a nepředává osobní údaje žádné další osobě mimo Vámi vybraného dopravce (Česká pošta, Zásilkovna).

Podle § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. o službách informační společnosti může prodávající zasílat kupujícímu novinky a jiná obchodní sdělení, a to elektronicky e-mailem nebo na telefonní číslo formou SMS, což je využíváno střídmě a což má kupující právo kdykoliv a jakoukoliv formou odmítnout.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU má kupující právo:

-  kdykoliv zrušit prodávajícímu možnost zasílání obchodních sdělení
-  vznést námitku proti zpracování na základě neoprávněného zájmu správce
-  požadovat informaci, jaké osobní údaje u Vás provozovatel webu, správce nebo prodávající eviduje
-  požadovat výmaz těchto osobních údajů, který provedu, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy
-  požadovat kopii těchto údajů, jejich opravu nebo aktualizaci, popřípadě omezit míru jejich zpracování prodávajícím
-  na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování se souhlasem nebo je nutné pro plnění smlouvy
-  na soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva podle Nařízení porušena
-  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů