Reklamace a reklamační řád

Pro stornování objednávky, vrácení zboží nebo reklamaci vyplňte prosím všechny informace do políček vpravo a vyčkejte na potvrzující e-mail s dalšími pokyny.

Storno objednávky před odesláním

Všechny objednávky přijaté a potvrzené prodávajícím jsou pro kupujícího závazné. Jelikož se jedná o výrobu na přání, lze objednávku stornovat pouze do chvíle oznámeného zahájení výroby. V případě zrušení objednávky až po jejím vyrobení nebo odeslání, bude prodávající požadovat 30% náhradu škody za spotřebovaný materiál a investovaný čas.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zakoupeného zboží

Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu a zboží je upravováno podle požadavků a přání zákazníka, není možné automaticky využít právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení výrobku je možné po vzájemné dohodě a není možné vrátit zboží, které bylo personalizováno (zboží s vytkaným jménem, nápisem).

Zboží vrací kupující na své náklady, dohodnutým způsobem, nepoužité a nepoškozené a ideálně také v původním obalu.

Přijaté peněžní plnění bude kupujícímu vráceno na poskytnutý bankovní účet, a to do 10ti dnů od převzetí vráceného balíčku, bude-li zboží v naprostém pořádku. Vrácená částka bude ponížena o 30% náhradu škody za spotřebovaný materiál, investovaný čas a uhrazené poštovné. V případě, že se zboží vrátí poškozené a dále neprodejné, je prodávající oprávněn účtovat si vyšší náhradu škody nebo si peněžní prostředky za zboží ponechat. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřijímá.

Reklamace poškozeného zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající zodpovídá za to, že zboží nemá při předání kupujícímu vady. Zejména tedy, že má vlastnosti a materiálové složení, které bylo popsáno a objednáno a je vyrobeno předem dohodnutým způsobem. Dále, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí v internetovém obchodě nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že jakostí nebo provedením odpovídá popisu uvedeného v internetovém obchodě a v neposlední řadě také zcela vyhovuje všem požadavkům platných právních předpisů.

V případě výskytu vady může kupující odstoupit od smlouvy dle výše uvedeného postupu nebo předložit prodávajícímu reklamaci a požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, opravu zboží nebo jeho výměnu za nové, pokud opravit nejde.

Právo uplatnit reklamaci na vady spotřebního zboží má kupující dle zákona do 24 měsíců od jeho převzetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje termín odeslání vyplněného, výše uvedeného formuláře. Reklamace bude vyřízena bezodkladně a přesný postup vedoucí k oboustranné spokojenosti bude řešen individuálně, ideálně dohodou.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud s ní byl předem seznámen, koupil kvůli ní výrobek za nižší cenu, věděl o ní v momentě převzetí (poškození přepravcem) nebo si ji nevhodným používáním či udržováním výrobku sám způsobil.