Nahlédněte do výrobního procesu

Jednotlivé tkalcovské techniky se vyvíjely velmi dlouho a každý kraj míval svá specifika. V současné době jich existuje celá řada, a tak si každá tkadlenka nebo tkadlec může najít přesně to, co ho nejvíce baví. Já sama se zaměřuji na moderní formu minimalistických tkalcovských technik, a to zejména proto, že si je s sebou mohu vzít kamkoliv. Blíže Vám je popisuji právě zde.

Pod obrázky se skrývá podrobný popis, ve fotogaleriích pak ukazuji výrobní proces i výrobky, které lze danou technikou vytvořit.