Obchodní podmínky webu a e-shopu Dobrozem.cz

Eva Vaculíková (dále jen „prodávající“)

Sídlo:  Orel 190, 538 21 Slatiňany  ;  IČ:  718 88 993 

OSVČ zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Chrudim.

Nejsem plátce DPH. Jsem jen osobou identifikovanou k DPH.

www.dobrozem.cz  ;  tel: + 420 774 455 979  ;  e-mail: Eva@dobrozem.cz

Základní ustanovení

Obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou platné od 1. ledna 2023 dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a uzavírají se v českém jazyce.

Upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která s ním objednáním vybraného zboží uzavírá kupní smlouvu (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webové stránky prodávajícího. (dále jen „e-shop“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Individuální ujednání dohodnutá při uzavírání obchodu mají před těmito obchodními podmínkami přednost.

Doručování písemností

Informace doručené prostřednictvím elektronické pošty se považují za rovné běžnému písemnému styku.

Kupující může prodávajícího kontaktovat přes formuláře integrované do internetové stránky, které směřují na jeho e-mail, přímo na uvedený e-mail nebo přes aplikaci Messenger. Na otázky kupujícího odpovídá prodávající stejným způsobem, potvrzení objednávky, faktury a další písemnosti pak doručuje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Ochrana osobních údajů a cookies

Všechny informace týkající se GDPR a nakládání s osobními údaji jsou popsány samostatně na této stránce, informace týkající se používaných cookies souborů pak na této stránce.

Informace o zboží a cenách

Veškeré informace o zboží, včetně jeho popisu, vlastností, složení a ceny jsou uvedeny přímo u každého jednotlivého zboží v e-shopu. Prezentace zboží v e-shopu je informativní a prodávající je oprávněn z kapacitních, provozních i osobních důvodů objednávku odmítnout, o čemž je však povinen kupujícího obratem informovat.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po celou dobu zobrazení v e-shopu. V případě cenových změn platí pro kupujícího cena zde uvedená ve chvíli odeslání objednávky. Prodávájící není plátce DPH.

Ceny poštovného a balného jsou dány typem a výší objednávky.

Při objednávce nad 1.000 Kč, platbě předem a zasláním na výdejní místo Zásilkovny se neúčtuje, stejně tak při objednávce nad 2.500 Kč, platbě předem a zasláním Českou poštou na adresu. U nižších objednávek se účtuje 100 Kč  při platbě předem a zasláním na výdejní místo Zásilkovny, ev. 150 Kč při platbě předem a zaslání Českou poštou na adresu. V případě zaslání zboží na dobírku je vždy připočítáno 50 Kč na poplatek, který si za tuto službu účtují dopravci.

Objednávka zboží

Kupující provádí objednávku vložením výrobku do košíku, vyplněním údajů pro její doručení a závěrečným potvrzením objednávkového formuláře. Na registrace si v Dobrozemi nehrajeme, nemají pro prodávajícího žádný význam.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a jeho variantu (velikost), v košíku si zadá počet kusů a příp. uvede také poznámku ke své objednávce (vybraný vzor a barvy), zvolí způsob dopravy a platby. Před odesláním objednávky stisknutím tlačítka "Závazně objednat s povinností platby" je kupujícímu umožněno zkontrolovat zadané údaje.

Uzavření kupní smlouvy

Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení, v němž bude uvedeno shrnutí objednaného zboží a způsobu doručení, konečná cena, reálný termín dodání a v případě platby předem platební údaje pro úhradu. S potvrzením bude kupujícímu zaslána kopie obchodních podmínek prodávajícího.

Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy.

V případě, že by reálný termín dodání zboží překročil 3 měsíce, že by prodávájící nemohl splnit některý z požadavků kupujícího nebo by z jakéhokoliv důvodu nemohl objednávku realizovat (vyrobit), bude o tomto kupujícího neprodleně informovat. K případnému uzavření kupní smlouvy dojde v takovém případě až po vzájemné dohodě.

Platební podmínky

S cenou za zboží i dopravu je kupují vždy obeznámen ještě před odesláním objednávky. Uhradit ji může platební kartou pomocí zabezpečené platební brány, okamžitou platbou ze své banky, do které bude přesměrován po kliknutí na vybrané bankovní tlačítko, vkladem či převodem finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury se splatností 5 dnů, případně v hotovosti při převzetí zboží od prodávajícího nebo od vybraného dopravce. 

Platební bránu a bankovní tlačítka na tomto webu zajišťuje společnost ThePay.cz, s.r.o. se sídlem Masarykovo nám. 102/65, 586 01 Jihlava, IČ: 28135261, infolinka: +420 565 554 910, web: Thepay.eu/cs

Dodání zboží

Zboží je kupujícímu dodáno způsobem, který kupující určil v objednávce. Varianty jsou nabízeny dvě, a to dodání do domu od České pošty nebo osobní vyzvednutí na Zásilkovně. Prodávající je povinen výběr respektovat.

Kupující je povinen zboží při dodání převzít, nebude-li obálka či krabička se zbožím očividně poškozena.

V případě, že bude z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo bude způsob doručení na základě zvláštního požadavku kupujícího zvolen jiným než výše uvedeným způsobem, nese v takovém případě riziko za případné komplikace kupující a je povinen uhradit dodatečné náklady spojené s tímto doručováním.

V případě, že bude obal očividně poškozen, budou nalezeny jakékoliv závady, bude zjištěno neoprávněné vniknutí do zásilky či poškození obsahu apod., je kupující oprávněn oznámit toto přepravci a převzetí zásilky odmítnout. Odpovědnost za poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy mu bylo zboží poprvé doručováno.

Záruční doba

Prodávající dodržuji zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců, přičemž tato začíná běžet dnem dodání zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží nebo reklamace

Všechny objednávky přijaté a potvrzené prodávajícím jsou pro obě strany závazné. Možnosti odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží prodávajícímu nebo reklamace poškozeného zboží jsou popsány v reklamačním řádu.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že je kupující z jiné země, čímž ovšem nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, vč. rozvržení stránky, loga, textů, použité grafiky, fotografií či videa a dalších prvků i ochranných známek náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo i jen jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti jejich předchozího znění.

Současné znění obchodních podmínek je platné od 1. ledna 2024 do odvolání.